Reposen på 1. sal som den så ud for et år siden.......